توضیحات :

استیکر اسمی فتانه

به دوستان خود هدیه دهید