توضیحات :

استیکر اسمی فراز و اوا

به دوستان خود هدیه دهید