توضیحات :

استیکر اسمی سعید و المیرا

به دوستان خود هدیه دهید