توضیحات :

استیکر اسمی حبیب و صغری

به دوستان خود هدیه دهید