توضیحات :

استیکر اسمی توفیق

به دوستان خود هدیه دهید