توضیحات :

استیکر اسمی حسین و سعیده

به دوستان خود هدیه دهید