توضیحات :

استیکر اسمی فرهاد و سحر

به دوستان خود هدیه دهید