توضیحات :

استیکر اسمی رخساره

به دوستان خود هدیه دهید