توضیحات :

استیکر اسمی تانیا

به دوستان خود هدیه دهید