توضیحات :

استیکر اسمی فرزانه

به دوستان خود هدیه دهید