توضیحات :

استیکر اسمی حجت و پریناز

به دوستان خود هدیه دهید