توضیحات :

استیکر اسمی آیلین

به دوستان خود هدیه دهید