توضیحات :

استیکر اسمی احمد و مهتاب

به دوستان خود هدیه دهید