توضیحات :

استیکر اسمی حسین

به دوستان خود هدیه دهید