توضیحات :

استیکر اسمی رامین و نیلو

به دوستان خود هدیه دهید