توضیحات :

استیکر اسمی مجید و نرگس

به دوستان خود هدیه دهید