توضیحات :

استیکر اسمی سورنا

به دوستان خود هدیه دهید