توضیحات :

استیکر اسمی زهرا

به دوستان خود هدیه دهید