توضیحات :

استیکر اسمی لیا

به دوستان خود هدیه دهید