توضیحات :

استیکر اسمی معین و مریم

به دوستان خود هدیه دهید