توضیحات :

استیکر اسمی امیرحسین

به دوستان خود هدیه دهید