توضیحات :

استیکر اسمی ارشاد

به دوستان خود هدیه دهید