توضیحات :

استیکر اسمی هاوناز

به دوستان خود هدیه دهید