توضیحات :

استیکر اسمی وحیده

به دوستان خود هدیه دهید