توضیحات :

استیکر اسمی وحید و صنم

به دوستان خود هدیه دهید