توضیحات :

استیکر اسمی فروزنده

به دوستان خود هدیه دهید