توضیحات :

استیکر اسمی پیمان و سمانه

به دوستان خود هدیه دهید