توضیحات :

استیکر اسمی رومیسا

به دوستان خود هدیه دهید