توضیحات :

استیکر اسمی حنیفا

به دوستان خود هدیه دهید