توضیحات :

استیکر اسمی دانیال و مریم

به دوستان خود هدیه دهید