توضیحات :

استیکر اسمی آرموند

به دوستان خود هدیه دهید