توضیحات :

استیکر اسمی حامدلطفی

به دوستان خود هدیه دهید