توضیحات :

استیکر اسمی ساناز خانم

به دوستان خود هدیه دهید