توضیحات :

استیکر اسمی احسان و عطرین

به دوستان خود هدیه دهید