توضیحات :

استیکر اسمی ملیحه

به دوستان خود هدیه دهید