توضیحات :

استیکر اسمی سامی

به دوستان خود هدیه دهید