توضیحات :

استیکر اسمی فرهاد و الهه

به دوستان خود هدیه دهید