توضیحات :

استیکر اسمی داری و معصومه

به دوستان خود هدیه دهید