توضیحات :

استیکر اسمی مصطفی و فاطمه

به دوستان خود هدیه دهید