توضیحات :

استیکر اسمی فریدون سعید روح الله و شیدا

به دوستان خود هدیه دهید