توضیحات :

استیکر اسمی راحیل

به دوستان خود هدیه دهید