توضیحات :

استیکر اسمی اکرم

به دوستان خود هدیه دهید