توضیحات :

استیکر اسمی شبنم

به دوستان خود هدیه دهید