توضیحات :

استیکر اسمی انوش

به دوستان خود هدیه دهید