توضیحات :

استیکر اسمی پریناز

به دوستان خود هدیه دهید