توضیحات :

استیکر اسمی امیر و یگانه

به دوستان خود هدیه دهید