توضیحات :

استیکر اسمی مهدیه

به دوستان خود هدیه دهید