توضیحات :

استیکر اسمی محسن

به دوستان خود هدیه دهید