توضیحات :

استیکر اسمی اردشیر و رها

به دوستان خود هدیه دهید