توضیحات :

استیکر اسمی قیام

به دوستان خود هدیه دهید